Budowa gminnych dróg

Na odcinku 140 metrów ciągu pieszo-jezdnego położona zostanie nawierzchnia z kostki, zbudowane też zostaną wjazdy do posesji.

Planowany termin realizacji inwestycji – do 30 września, jej koszt wyniesie 76 tys. zł.