Budowa gminnych wodociągów

– W ulicy Strużańskiej budowana jest sieć wodociągowa o długości 950 metrów, na odcinku od ul. Przyszłość w kierunku Marek. Inwestycję realizuje firma INWOKAN z Wyszkowa, za kwotę 210 tys. zł. Prace zaplanowane są do 21 sierpnia.

– Budowany jest wodociąg w ulicy Jasnej w Stanisławowie Pierwszym. Sieć liczyć będzie 670 metrów, wykonawcą jest firma JR-SANBUD z Grodziska Mazowieckiego. Koszt prac, które zaplanowane są do 9 września, wyniesie 111 tys. zł,