Budowa kanalizacji w ulicy Wolskiej

W ulicy Wolskiej budowana jest kanalizacja grawitacyjna długości 1,9 km wraz z odejściami do poszczególnych posesji, przewody tłoczne długości 0,9 km oraz 2 przepompownie ścieków.

W związku z utrudnieniami w ruchu drogowym zalecany jest obecnie objazd ulicą Strużańską – drogą wojewódzką nr 632.
W ramach inwestycji wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna w drogach publicznych w Stanisławowie Drugim, Woli Aleksandra i Józefowie. Łącznie powstanie blisko 9 km nowej sieci kanalizacyjnej, do której podłączy się przeszło 900 mieszkańców.

Budowa kanalizacji w południowo-zachodniej części gminy jest projektem o łącznej wartości przeszło 9 mln złotych. Gmina uzyskała dofinansowanie projektu przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 ze środków Funduszu Spójności w wysokości blisko 6 mln złotych.