Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Tulipanowej

Ogłoszony został przetarg na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Tulipanowej. Sieć wodociągowa liczyć będzie 135,5 mb, a kanalizacyjna 155 mb. Otwarcie ofert nastąpi 10 lutego. Termin realizacji inwestycji – do końca sierpnia 2012 r.

Zimowa aura nie wstrzymała prac przy budowie kanalizacji w ulicy Jana Kazimierza w Nieporęcie. Wykonywane są przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do granic posesji po wschodniej stronie ulicy.