Budowa ul. Warsztatowej

Wykonany został ciąg pieszo-jezdny długości 320 metrów o nawierzchni z kostki bezfazowej, z wjazdami do posesji i odwodnieniem powierzchniowym do drenu francuskiego.

Koszt inwestycji wyniósł 228 tys. złotych.

Foto