Budowa ulicy Polnej

Na odcinku 330 metrów powstał ciąg pieszo-jezdny z wjazdami do posesji, o nawierzchni z kostki. Prace budowlane zrealizowała firma TOMBUD z Wieliszewa, ich koszt wyniósł 245 tys. zł.