Budowa wodociągu w ulicy Spacerowej

Sieć w ulicy Spacerowej liczyć będzie ok. 300 mb. Podłączy się do niej 25 posesji.

Termin wykonania inwestycji wyznaczony został w końcu lipca 2013 roku.
Na ogłoszony przetarg wpłynęło 5 ofert.