Budżet Gminy Nieporęt na 2011 rok uchwalony!

Budżet Gminy Nieporęt na 2011 rok uchwalony!

Projekt budżetu zyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rady.

Podczas sesji w dniu 27 stycznia 2011 roku Rada Gminy uchwaliła zaproponowany przez wójta – Sławomira Macieja Mazura budżet. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, a 1 wstrzymał się od głosu.

Dochody w łącznej kwocie wyniosą 44 372 483 zł

Wydatki ustalone zostały w kwocie 51 106119 zł

27 % wydatków, czyli około 14 milionów złotych przeznaczonych jest na inwestycje w gminie.


Kanalizacja i wodociągi: 1 920 000 zł

• 1 500 000 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dębina w Stanisławowie Pierwszym

• 120 000 zł – Projektowanie i budowa kanalizacji w ramach przedsięwzięcia ,,Czysta Gmina Nieporęt – Czysty Zalew Zegrzyński – budowa systemów odbioru i oczyszczenia ścieków na terenie Gminy Nieporęt”

• 100 000 zł – Budowa Kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie.

Drogi publiczne gminne i drogi wewnętrzne: 710 000 zł

Sport i rekreacja: 8 550 000 zł

• 8 550 000 zł -Projektowanie i budowa pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym

Nieruchomości:

• 600 000 zł – zakup nieruchomości zabudowanej – dz. ew. nr 128/10 w Nieporęcie

Szkoły i przedszkola: 1 835 000 zł

• 1 600 000 zł – Projekt i budowa Szkoły Podstawowej w Izabelinie

Oświetlenie ulic, placów i dróg: 50 000 zł

Zdrowie i kultura: 220 000 zł

• 200 000 zł – Modernizacja budynku komunalnego w Zegrzu Południowym na cele Ośrodka Zdrowia

Straże Pożarne – 60 000 zł

Pozostałe – 50 000 zł