Budżet gminy Nieporęt na 2016 rok uchwalony

Głosowanie nad budżetem gminy poprzedziło rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2016-2024. Radni głosowali jednogłośnie (15 głosów) ) za przyjęciem tej uchwały. Komisje stałe Rady oraz Komisja Gospodarcza przedstawiły następnie swoje opinie na temat przedstawionego przez wójta Macieja Mazura projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. Opinie były pozytywne, podobnie jak ocena RIO. W głosowaniu nad budżetem wzięli udział wszyscy radni, 15 głosami „za” przyjmując przedstawiony projekt.

Dochody gminy w 2016 roku zaplanowane zostały w łącznej kwocie 57 903 330 zł, z tego bieżące – 56 922 263 zł, a majątkowe – 981 067 zł.
Wydatki ustalono w łącznej kwocie 62 296 428 zł, z tego bieżące w kwocie 53 479 015 zł, majątkowe – 8 817 413 zł.

Największą pozycję w planowanych dochodach bieżących stanowią planowane dochody z udziału gmin w podatku PIT i CIT w kwocie 22 430 000 zł, z czego udział w PIT (podatek od osób fizycznych) to 21 580 000 zł.