Centrum przeciwko wykluczeniu

Centrum Integracji Społecznej w Legionowie powstało w sierpniu 2014 r., by pomóc mieszkańcom powiatu legionowskiego, którzy bardzo długo nie mogą znaleźć pracy, korzystają ze świadczeń pomocy społecznej ale chcą znaleźć zatrudnienie. W tej chwili z pomocy CIS korzysta 40 mieszkańców powiatu – 20 kobiet i 20 mężczyzn. Są to osoby długotrwale bezrobotne, kobiety samotnie wychowujące dzieci, osoby z krótkim doświadczeniem zawodowym, bez kwalifikacji.

Uczestnicy wsparcia oferowanego przez CIS w głównej mierze będą pracowali na warsztatach zawodowych dostosowanych do ich predyspozycji zawodowych: gastronomiczno-kucharskim, gospodarczo-porządkowym, remontowo-budowlanym, niepełnosprawnymi opiekuńczym. Ponadto uczestnicy warsztatów przed ich rozpoczęciem przeszli specjalistyczne kursy zawodowe przygotowujące ich do pracy w danej branży. Poza pracą w warsztatach CIS organizuje również dla swoich uczestników kurs przedsiębiorczości, metod aktywnego poszukiwania pracy, komputerowy oraz warsztaty psychologiczne. Dodatkowo mogą oni korzystać z pomocy doradcy zawodowego, prawnika, pracownika socjalnego i psychologa. Głównym zadaniem Centrum Integracji Społecznej w Legionowie jest pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy.

Aby jednak zaoferować wsparcie kompleksowe do powyższych zajęć proponowane jest aktywna integracja. Dlatego CIS będzie organizować dla swoich uczestników wyjścia do teatru i kina oraz wyjazdy i spotkania.
Centrum Integracji Społecznej powstało dzięki współpracy Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” z Powiatem Legionowskim, Powiatowym Urzędem Pracy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legionowie. Stowarzyszenie „Nadzieja” złożyło projekt i uzyskało na ten cel fundusze zewnętrzne. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2015. Po tym okresie CIS będzie finansowany z budżetu Powiatu.

Dorota Wróbel-Górecka