Chodnik na Słonecznej

Chodnik położony zostanie na odcinku od ulicy Strużańskiej do granicy gminy (po lewej stronie , jadąc w kierunku warszawy). Chodnik będzie miał ok. 1,5 km długości i nawierzchnię z kostki. Inwestycja obejmuje również budowę placu zabaw na działce gminnej znajdującej się nad Kanałem Żerańskim. Zamontowane zostaną urządzenia m.in. duży zestaw zabawowy, huśtawka ważka, huśtawka sprężynowa i huśtawka wahadłowa podwójna., na bezpiecznej piaskowej nawierzchni. Teren zostanie ogrodzony i oświetlony 2 solarnymi lampami.

Na budowę placu zabaw oraz części chodnika, prowadzącego do niego gmina otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie 250 tys. zł..

Otwarcie ofert nastąpi 28 czerwca, termin realizacji inwestycji upływa 30 września

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycję w zrównoważonym rybołówstwie.