Co nowego w odbiorze odpadów komunalnych?

WPROWADZAMY ZMIANY!
Od nowego roku ww. firma zapewniać będzie worki do selektywnej zbiórki odpadów, tak jak to odbywało się dotychczas. Ponadto zapewniać będzie worki do gromadzenia odpadów zielonych tj. skoszona trawa, liście, drobne gałęzie itp.

W przypadku domów jednorodzinnych:
1) odbiór odpadów zmieszanych (z pojemników) odbywać się będzie co dwa tygodnie – zgodnie z harmonogramem,
2) odbiór odpadów segregowanych (worki) odbywać się będzie tak jak dotychczas jeden raz w miesiącu – zgodnie z harmonogramem,
3) odbiór odpadów zielonych (worki) odbywać się będzie w okresie od kwietnia do listopada jeden raz w miesiącu, dodatkowo jeden raz w miesiącu styczniu i jeden raz w miesiącu lutym nastąpi odbiór choinek sprzed posesji.

W przypadku domów wielorodzinnych:
1) odbiór odpadów zmieszanych (z pojemników) odbywać się będzie tak jak dotychczas trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, środy i piątki,
2) odbiór odpadów segregowanych (zestawy recyklingowe) odbywać się będzie dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki,
3) odbiór odpadów zielonych (worki) odbywać się będzie w okresie od kwietnia do listopada jeden raz w miesiącu, dodatkowo jeden raz w miesiącu styczniu i jeden raz w miesiącu lutym nastąpi odbiór choinek z miejsc wyznaczonych przez Administratora.

Odbiór pozostałych odpadów komunalnych typu ZSEE, gabaryty itp. pozostaje bez zmian – zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram na miesiąc styczeń 2015 r. dostępny jest na stronie internetowej www.nieporet.pl w Komunikatach oraz w Zakładce Odpady, a także w „Wieściach Nieporęckich”. Harmonogram na cały 2015 rok, aktualnie jest przygotowywany, gdy będzie opracowany zostanie dostarczony do Państwa przez firmę MPK Sp. z o. o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka będzie również dostępny na stronie internetowej www.nieporet.pl w Komunikatach oraz w Zakładce Odpady, a także w „Wieściach Nieporęckich”.

Reklamacje związane z brakiem odbioru ww. odpadów należy zgłaszać do Urzędu Gminy Nieporęt pod nr tel. 22 767 04 47, następnego dnia po dniu wyznaczonym harmonogramem do godziny 15.30.

PAMIĘTAJMY!
Przypominamy, że odbiór odpadów komunalnych następuje w godzinach od 7.00 do 20.00. Pojemniki i worki z odpadami wystawiamy, dzień wcześniej (wieczorem) lub danego dnia przed godziną 7.00 rano. Jeżeli pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed godziną 7.00 rano, wówczas nie będą przyjmowane reklamacje, natomiast ich odbiór nastąpi w kolejnym terminie wyznaczonym zgodnie z harmonogramem. W przypadku posiadania zewnętrznej altany śmietnikowej, należy otwierać ją dzień wcześniej (wieczorem) lub danego dnia przed godziną 7.00 (rano).

Ponadto przypominamy, iż w przypadku odbioru odpadów z przydomowych altan śmietnikowych firma zabiera wszystkie odpady, które się w niej znajdują. W związku z tym prosimy o pozostawianie w ww. altanach tylko i wyłącznie odpadów przeznaczonych do odbioru.

Przypominamy również, że pojemnik do gromadzenia odpadów zmieszanych zapewnia właściciel danej nieruchomości. Na terenie gminy Nieporęt zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku:
1) w zabudowie jednorodzinnej – bez względu na ilość osób zamieszkujących na danej nieruchomości, należy zapewnić co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l (zamiennie mogą to być dwa pojemniki o pojemności 120 l), w niektórych przypadkach dopuszcza się:
a) dostawianie odpadów umieszczonych w workach – w przypadku, gdy pojemność pojemnika w danym czasie jest nie wystarczająca,
b) używanie większej ilości pojemników o pojemności 240 l – w przypadku, gdy pojemność pojemnika jest nie wystarczająca; z zastrzeżeniem, że fakt ten trzeba zgłosić w Urzędzie Gminy Nieporęt,
c) używanie jednego pojemnika o pojemności 120 l – w przypadku wytwarzania mniejszej ilości odpadów zmieszanych lub nie podlegających segregacji; z zastrzeżeniem, że jeżeli do tego pojemnika będą cyklicznie dostawiane worki, wówczas właściciel danej nieruchomości zostanie zobligowany do zapewnienia wyposażenia nieruchomości w pojemnik o pojemności 240 l;
2) w zabudowie wielorodzinnej – bez względu na ilość osób zamieszkujących na danej nieruchomości (bloku), należy zapewnić co najmniej jeden pojemnik o pojemności 1 100 l (pojemnik typu SM-1100 tzw. „bóbr”).
Ponadto ww. pojemniki muszą:
1) być wykonane z materiału zapewniającego ich trwałość,
2) być wyposażone w pokrywę,
3) posiadać kółka,
4) być przystosowane do opróżniania sprzętem specjalistycznym.

Przypominamy także, że właściciele nieruchomości, zarówno jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych mają obowiązek utrzymywać ww. pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Ponadto przypominamy o umieszczaniu numerów domów na ogrodzeniach w celu prawidłowej lokalizacji danej nieruchomości oraz o zamykaniu psów w dniu odbioru odpadów. Z posesji, która nie będzie zabezpieczona przed wydostaniem się czworonoga, nie będą odbierane odpady i wówczas trzeba będzie czekać do następnego odbioru zgodnie z harmonogramem.

WAŻNE!
Aby uniknąć płacenia kosztów upomnienia w wysokości 11,60 zł. oraz odsetek – należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi terminowo tj.
1) za I kwartał 2015 r. – do 15 marca,
2) za II kwartał 2015 r. – do 15 maja,
3) za III kwartał 2015 r. – do 15 września,
4) za IV kwartał 2015 r. – do 15 listopada.
W przypadku braku ww. wpłaty po otrzymaniu upomnienia – zostanie wystawiony tytuł wykonawczy, który zostanie skierowany do Urzędu Skarbowego w celu przeprowadzenia egzekucji administracyjnej.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierana jest każda ilość odpadów od mieszkańców, w związku z powyższym prosimy o wystawianie odpadów przed posesję zgodnie z harmonogramem – a nie ich spalanie, zakopywanie czy wyrzucanie do lasu itp. !