Czy tak będzie wyglądał teren rekreacyjno-wypoczynkowy Nieporęt-Pilawa?

I nagroda

Praca konkursowa autorstwa zespołu:

 1. Klub Sportowy „Spójnia-Warszawa” z Warszawy
 2. Jarosław Kaniewski z Warszawy
 3. Michał Szymankiewicz z Poznania

Informacje o konkursie

W grudniu 2013 r. Wójt Gminy Nieporęt ogłosił konkurs otwarty na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania gminnych terenów rekreacyjno – wypoczynkowych nad Jeziorem Zegrzyńskim – portów Nieporęt i Pilawa. Głównym celem konkursu było wypracowanie rozwiązań, uwzględniających założone w regulaminie wytyczne i wyniki konsultacji społecznych dotyczących terenu, które w najbliższej przyszłości wykorzystane zostaną do zagospodarowania całego obszaru zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami użytkowników oraz na wysokim światowym poziomie. Gmina dąży do stworzenia w tym miejscu optymalnych warunków do aktywnego uprawiania sportu, rekreacji i wypoczynku, z wykorzystaniem wszystkich możliwości, jakie daje ten piękny teren i jego położenie.

Uzyskane warianty rozwiązań posłużą za podstawę do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego konkursem oraz, w późniejszym etapie, projektów budowlanych.

W celu rozstrzygnięcia konkursu, zarządzeniem Wójta Gminy powołana została Komisja Konkursowa, której zadaniem była formalna i merytoryczna ocena prac konkursowych zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie oraz wybranie trzech najlepszych prac konkursowych.

Do składu Komisji zaproszona została grupa fachowców, specjalizujących się w tematyce zagospodarowania terenów powiązanych z obszarami wodnymi i tematyką sportową, fachowców z dziedziny urbanistyki i architektury oraz przedstawicieli Gminy:

 • Krzysztof Domaradzki, Marek Sawicki (architekci, urbaniści, autorzy m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie),
 • Waldemar Heflich (redaktor naczelny miesięcznika Żagle),
 • Krzysztof Jaworski ( prezes legionowskiego WOPR),
 • Zenon Chęć (przedstawiciel RZGW),
 • Wojciech Brzozowski (sportowiec),
 • Przewodnicząca Komisji Bożena Bartkiewicz, kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
 • Katarzyna Kaim-Zajączkowska (radna, Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego),
 • Krzysztof Kamiński (radny, Przewodniczący Komisji Gospodarczej),
 • Anita Madej (Pełnomocnik ds. obiektu Port Nieporęt-Pilawa).

W pracy Komisji uczestniczył również sekretarz konkursu Maciej Czerski (architekt, urbanista, kierownik Działu Zagospodarowania Przestrzennego).

Do konkursu zgłoszono 12 prac. Organizator przewidział nagrodzenie trzech najlepszych nagrodami pieniężnymi w wysokości 6000, 3000 i 2000 zł, za zajęcie odpowiednio I, II i III miejsca.

Komisja Konkursowa wybrała trzy w jej ocenie najlepsze prace i zarekomendowała Wójtowi Gminy do zatwierdzenia.

11 kwietnia, w obecności przybyłych uczestników konkursu, Wójt Gminy Nieporęt ogłosił wyniki Konkursu i nagrodził zwycięzców trzech najlepszych prac konkursowych.

I nagrodę w wysokości 6.000 zł przyznano pracy konkursowej nr 123456 autorstwa zespołu: Klub Sportowy ”Spójnia-Warszawa” z Warszawy, Jarosław Kaniewski z Warszawy, Michał Szymankiewicz z Poznania.

II nagrodę w wysokości 3.000 zł przyznano pracy konkursowej nr 020790 autorstwa Filipa Orlińskiego z Nieporętu.

III nagrodę w wysokości 2.000 zł przyznano pracy konkursowej nr 234742 autorstwa zespołu: architekt Robert Kocewicz z Warszawy, architekt Sonia De Gregorio Hurtado z Madrytu, architekt Giuseppe La Ferla z Madrytu.

W najbliższym czasie przygotowywane jest otwarcie wystawy na terenie Portu Nieporęt w nowej siedzibie Bosmanatu, gdzie będzie można poznać nagrodzone prace i pozostałe prace zgłoszone do udziału w konkursie.

I nagroda – pracy konkursowa autorstwa Zespołu: Klub Sportowy ”Spójnia-Warszawa” z Warszawy, Jarosław Kaniewski z Warszawy, Michał Szymankiewicz z Poznania.
Plansza nr 1 do pobrania (pdf)
Plansza nr 2 do pobrania (pdf)
Plansza nr 3 do pobrania (pdf)
Plansza nr 4 do pobrania (pdf)

II nagroda – praca konkursowa autorstwa Filipa Orlińskiego z Nieporętu
Plansza do pobrania (pdf)

III nagroda – praca konkursowa autorstwa Zespołu:
1. arch. Robert Kocewicz z Warszawy
2. arch. Sonia De Gregorio Hurtado z Madrytu
3. arch. Giuseppe La Ferla z Madrytu
Plansza do pobrania (jpg)