Czysta Gmina Nieporęt – Czysty Zalew Zegrzyński

Nowo wybudowany wodociąg ma 1,1 km długości, kanalizacja – 1,5 km. Już w 2010 roku wykonana została kanalizacja w ulicy Chabrowej, która jest częścią całego projektu. Inwestycja objęła również wybudowanie tłoczni kanalizacyjnej w ulicy Chłodnej, a także odejść kanalizacyjnych i wodociągowych do granic nieruchomości. Z infrastruktury korzystać będzie ok. 200 osób.

Wartość całej inwestycji to blisko 6 mln zł, a dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 wyniosło ok. 5 mln złotych.

W wystąpieniu na sesji wójt Maciej Mazur podkreślił znaczenie realizacji inwestycji dla czystości wód Zalewu Zegrzyńskiego, a tym samym dla mieszkańców Warszawy, którzy z tego ujęcia zaopatrywani są w wodę. Dziękując za pomoc i zaangażowanie w przeprowadzenie inwestycji, wręczył Marszałkowi pamiątkową statuetkę. Marszałek Adam Struzik zaznaczył, że tego typu projekty przyczyniają się do rozwoju całego Mazowsza. Zastępca Dyrektora Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Grzegorz Świętorecki przekazał wiadomość o istotnym znaczeniu – dokumentacja wykonanej inwestycji przyjęta została bez żadnych zastrzeżeń, w związku z czym ostatnia część dofinansowania w najbliższych dniach wpłynie na konto gminy. Gratulacje z okazji zakończenia prac przekazał również Wójtowi oraz Radzie wicestarosta Robert Wróbel.

Po zakończeniu sesji, na ulicy Jana Kazimierza w przecięciu wstęgi uczestniczyli: Marszałek Adam Struzik, Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur, Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski, Zastępca Dyrektora RPO WM Grzegorz Świętorecki, wicestarosta Robert Wróbel, ksiądz proboszcz Jerzy Sieńkowski, Włodzimierz Królik z firmy KROLL, wykonawcy prac.

Projekt jest jednym z elementów większego przedsięwzięcia realizowanego przez gminę – „Czysta Gmina Nieporęt – Czysty Zalew Zegrzyński – budowa systemu odbioru i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Nieporęt”.


Zapraszamy do obejrzenia galerii z uroczystości