Dobra współpraca z Dobrym Miastem

List intencyjny dotyczący zawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Nieporęt i Gminą Dobre Miasto podpisany został 1 grudnia 2011 roku. Od tego momentu można już mówić o współpracy i wymianie doświadczeń. 24 maja br. delegacja samorządowa Gminy Nieporęt udała się z dwudniową wizytą do Dobrego Miasta, leżącego nad rzeką Łyną w północnej części Pojezierza Olsztyńskiego, w centrum historycznej Warmii. Najważniejszym punktem wizyty był udział w Sesji Rady Miejskiej, podczas której radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy z Gmina Nieporęt. Gospodarze Dobrego Miasta zadbali również o pokazanie gościom najciekawszych jego miejsc. W planie wizyty znalazł się basen „Na fali”, szkółka leśna w Nadleśnictwie Wichrowo, sołectwa Kunik i Praslity, szkoła Rolnicza w Smolajnach, mająca siedzibę w pałacu biskupów warmińskich z XVIII wieku, ulubionym miejscu pobytu Ignacego Krasickiego oraz piękne zabytki – Bazylika Mniejsza – pochodząca z XIV wieku wspaniała gotycka kolegiata i Baszta Bociania, pozostałość po średniowiecznych murach obronnych.

20 czerwca przedstawiciele samorządu Gminy Dobre Miasto, z Burmistrzem Stanisławem Trzaskowskim, Przewodniczącą Rady Miasta Małgorzatą Łańko, Zastępcą Burmistrza Beatą Harań oraz radnymi przybyli z dwudniową wizytą do Gminy Nieporęt.
Pierwszego dnia podczas Sesji Rady Gminy Nieporęt radni podjęli uchwałę w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy z Gminą Dobre Miasto.

W uchwale czytamy w par. 2 pkt 1: Partnerska współpraca, nawiązana między Gminami, opierać się będzie na wzajemnych kontaktach przy obustronnym dążeniu do jak najlepszego poznania się, wymiany poglądów i informacji pomiędzy mieszkańcami Gmin w tym szczególnie do: 1) wzajemnej informacji w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania Gmin, w tym w dziedzinie kultury, edukacji, turystyki, zdrowia i gospodarki komunalnej; 2) ułatwienia kontaktów między społecznościami lokalnymi; 3) wymiany doświadczeń w pracy urzędów administracji samorządowej; 4) stworzenie warunków dla wzajemnej prezentacji dorobku lokalnych środowisk artystycznych i kulturalnych; 5) wzajemnej wymiany grup dzieci i młodzieży; 6) udzielania w uzasadnionych sytuacjach wzajemnej, wszechstronnej pomocy w zakresie dopuszczonym przepisami prawa.

Podpisanie Porozumienia przypieczętowane zostało posadzeniem Dębu Przyjaźni na Placu Wolności, który specjalnie wyhodowany został i przywieziony z Dobrego Miasta.
Po sesji goście z Dobrego Miasta odwiedzili Szkołę Podstawową w Józefowie, Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym, Aquapark Fala, OSP w Kątach Węgierskich, Ośrodki Kultury w Kątach Węgierskich i Stanisławowie Drugim, Szkołę Podstawową w Józefowie. Byli zainteresowani funkcjonowaniem i organizacją szkół, ilością uczących się dzieci. Szczególne wrażenie wywarła informacja, że w szkole w Józefowie nauczyciele przeszkoleni są w zakresie udzielania pomocy dzieciom z cukrzycą. Porównywali działania OSP w Gminie Nieporęt i Dobrym Mieście, dużo uwagi poświęcili ofercie kulturalnej filiom
Gminnego Ośrodka Kultury. Drugiego dnia goście zaproszeni zostali do GOK w Nieporęcie, gdzie specjalnie dla nich wystąpili Julia Kutra i Aleks Błędniak, a Burmistrz Stanisław Trzaskowski zaprosił ich na festiwal do Dobrego Miasta. Był również czas na zapoznanie się z eksponatami Muzeum w Wieży i historią Gminy Nieporęt, na rozmowę za strażakami OSP Nieporęt i obejrzenie wyposażenia jednostki oraz wizytę w Gminnym Przedszkolu w Zegrzu Południowym, które zachwyciło architekturą, położeniem i ciepła atmosferą. Pobyt partnerskiej delegacji z Dobrego Miasta zakończył rejs statkiem po Zalewie Zegrzyńskim.Zapraszamy do obejrzenia galerii