Dofinansowanie budowy boiska w Izabelinie

Budowa boiska została dofinansowana z dwóch źródeł – ze środków krajowych oraz unijnych. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało 115 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Umowę podpisali 24 października Wójt Maciej Mazur oraz reprezentujący Ministra Sportu i Turystyki, Podsekretarz Stanu Bogusław Ulijasz. Do końca tego roku cała kwota wpłynie na konto gminy Nieporęt.

Dofinansowanie unijne przyznane zostało gminie Nieporęt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z działania Odnowa i Rozwój Wsi i wynosi 442 151 zł. Umowę podpisali Wójt Maciej Mazur oraz Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego i Janina Orzełowska, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Kwota dofinansowania wpłynie na konto gminy na początku 2015 roku.

Łącznie na budowę boiska gmina pozyskała 557 151 zł, co stanowi 82% poniesionych kosztów.

Boisko, otwarte we wrześniu tego roku, ma wymiary 30 m x 40 m i pokryte jest nawierzchnią z trawy syntetycznej. Wytyczone są na nim boiska do minipiłki nożnej, piłki ręcznej i siatkówki. Bieżnia, o długości 60 metrów, ma nawierzchnię z poliuretanu i zakończona jest skocznią do skoków w dal. Całość otaczają piłkochwyty, zamontowano oświetlenie terenu i monitoring.