Dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych

Możliwość uzyskania dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych, w wysokości 70% wartości inwestycji, wzbudziła w ubiegłym roku wśród mieszkańców gminy ogromne zainteresowanie. Zamontowane na dachu budynku urządzenie służyć będzie do podgrzewania wody użytkowej, znacznie obniżając koszty z tym związane. Do projektu przystąpiło 597 właścicieli budynków oraz 3 parafie w: Stanisławowie Pierwszym, Nieporęcie i Józefowie.

Wartość projektu na terenie gminy Nieporęt wynosi ok. 10 mln zł, dofinansowanie może być wielkości 6,4 mln zł.
Pod koniec lutego do Urzędu Gminy nadeszła informacja z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, o pozytywnej ocenie formalnej złożonego wniosku. Oznacza to, że wszystkie wymagane regulaminem konkursu dokumenty i załączniki zostały sporządzone poprawnie. Kolejnym etapem będzie ocena merytoryczna wniosku, w ramach której przyznawane są punkty według listy kryteriów.

Zgodnie z harmonogramem konkursu, wybranie wykonawcy i rozpoczęcie montażu kolektorów możliwe będzie na początku 2012 roku.