Dofinansowanie budowy sali sportowej w Nieporęcie

Umowę podpisali Wójt Maciej Mazur oraz reprezentujący Ministra Sportu i Turystyki, Podsekretarz Stanu Bogusław Ulijasz. Przyznana kwota dofinansowania to 980 tys. zł. Do końca tego roku na konto Gminy wpłynie 380 tys. zł, pozostałe 600 tys. zł przekazane zostanie na początku 2015 roku.

Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanej sali wraz z zapleczem wynosi 1485 m2. Arena sportowa z trybunami na 150 osób ma wymiary 23 m x 32 m. Obok niej znajdują się szatnie dla chłopców i dziewcząt, zaplecze socjalne, pokój trenerów, magazyn sprzętu oraz szkolna szatnia. Na piętrze są dwie dodatkowe szatnie z sanitariatami, pomieszczenie do zajęć korekcyjnych, świetlica szkolna oraz zaplecze techniczne. Przebudowany został łącznik ze szkołą, powstała nowa klatka schodowa na połączeniu sali i szkoły oraz schody zewnętrzne od strony wschodniej. Z salą sąsiadują dwa boiska do gry w tenisa ziemnego o nawierzchni z mączki ceglanej, ogrodzone i oświetlone. Teren został zagospodarowany, wybudowano ciągi pieszo-jezdne z kostki, parking na 22 miejsca, posadzono zieleń.

Koszt budowy sali sportowej w Nieporęcie wyniósł 5 mln 600 tys. zł. Uroczyste otwarcie nastąpi 10 listopada, podczas obchodów Święta Niepodległości.