Dofinansowanie budowy sieci wodociągów

Dofinansowaniem objęta została wybudowana w połowie 2014 roku infrastruktura w ul. Gościnnej i Letniej w Stanisławowie Drugim. Jej długość wyniosła 550 metrów, a koszt prawie 120 tys. zł.

Ponadto dofinansowanie przyznane zostało na budowę sieci, która zrealizowana zostanie w 2015 roku – w ulicy Bursztynowej w Rembelszczyźnie oraz Regatowej w Stanisławowie Pierwszym. Łączna długość tych dwóch odcinków wyniesie ponad 1 km. Na początku przyszłego roku przeprowadzona zostanie procedura przetargowa, której celem będzie wyłonienie wykonawcy prac. Termin ich zakończenia planowany jest w połowie 2015 r.