Dotacje do kolektorów słonecznych i ogrzewania na pelety