Dzika Plaża – jedyne kąpielisko w powiecie

W dniu 4 marca 2010 roku ustawą o zmianie ustawy Prawo Wodne została wdrożona do polskiego prawa Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach. Celem ustawy jest zachowanie, ochrona i poprawa jakości wody w kąpielisku. Ustawa wprowadziła nowe definicje: kąpieliska, miejsca do kąpieli, organizatora i profilu wody w kąpielisku. Obowiązuje nowy system zarządzania jakością wody mający na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego osób kąpiących się w tym element przewidywania różnego rodzaju zagrożeń.

W celu uzyskania statusu kąpieliska dla wydzielonego i oznakowanego fragmentu wód należało sporządzić profil wody w kąpielisku – uzgadniając dane z szeregiem instytucji (Urzędem Żeglugi Śródlądowej, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Starostwem Powiatowym, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Sanepidem, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej). Zgodnie z obowiązującymi przepisami pozytywną opinię projektu uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy a tym samym zgodę na funkcjonowanie kąpieliska na „Dzikiej Plaży” wydawały niezależnie trzy organy. Spełnienie wszystkich wymagań było trudne ale nam się to udało już po raz drugi.

Zmiana obowiązujących przepisów prawnych spowodowała drastyczny spadek ilości kąpielisk na Mazowszu. W roku 2010 na Mazowszu było 58 kąpielisk, w 2011 – 9, a w 2012 tylko 7, w tym jedno przy Dzikiej Plaży w Nieporęcie, które rozpoczęło funkcjonowanie już 30 czerwca i będzie czynne do 2 września. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmusza organizatorów do zgromadzenia odpowiednich dokumentów, przeprowadzenia badań wody na własny koszt – raz przed sezonem oraz czterokrotnie w sezonie. Aby poprawić jakość i komfort odpoczynku na „Dzikiej Plaży” przed otwarciem sezonu kąpieliskowego przesiano piasek na terenie plaży w celu usunięcia zanieczyszczeń Dotychczas wykonywane badania próbek wody jednoznacznie potwierdzają, że woda w kąpielisku spełnia wszystkie niezbędne wymogi. Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają ratownicy legionowskiego WOPR

Pozostałe miejsca plażowe nad Zalewem mają jedynie status „miejsca wykorzystywanego do kąpieli”.