Gala konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny”

Do udziału w konkursie Para Prezydencka zaprosiła gminy i powiaty z całej Polski, bo to właśnie lokalne rozwiązania są konkretną odpowiedzią na aktualne potrzeby rodzin i odgrywają kluczową rolę w tworzeniu dla nich przyjaznego otoczenia.

W konkursie wzięło udział 250 gmin i powiatów z całej Polski. Wniosek Gminy Nieporęt, zgłoszony w kategorii pierwszej – Inicjatywy międzypokoleniowe, przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną. Konkurs „Dobry Klimat dla Rodziny”, który jest inicjatywą Pary Prezydenckiej, ma na celu promowanie najlepszych praktyk wspierających rodziny, aby mogły stać się wzorcem i inspiracją dla innych samorządów.

– Bardzo nam zależy na dobrym, szczęśliwym dzieciństwie młodych Polaków, na tworzeniu warunków dla odpowiedzialnego i radosnego rodzicielstwa – podkreślają Anna i Bronisław Komorowscy.