Gmina Nieporęt dobrze zarządzana!

Gmina Nieporęt po raz kolejny została doceniona spośród gmin wiejskich w najbardziej prestiżowym Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2016, w którym oceniane są wszystkie samorządy (2478) w Polsce! Niezależna kapituła ekspertów, w której skład weszli m.in. prof. Jerzy Buzek i wiceminister finansów Hanna Majszczyk, wyłania i nagradza te samorządy, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców z zachowaniem odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansów, czyli są najlepiej zarządzane.

Kryteria Rankingu Samorządów: Samorządy oceniano w podziale na trzy kategorie: gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie. Ocena dotyczyła lat 2012-2015 a brano pod uwagę: dynamikę wzrostu wydatków majątkowych w przeliczeniu na mieszkańca, wartość zdobytych środków unijnych na mieszkańca, nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów, dynamikę wzrostu dochodów własnych, relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia, dynamikę wzrostu wydatków ogółem na mieszkańca w wybranych działach oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia za 2014 r. W drugim etapie oceniano, też za lata 2012-2015, m.in: udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami samorządowymi, liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych, liczbę podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców, jak również wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w roku szkolnym 2014/2015, liczbę miejsc w przedszkolach w stosunku do liczby dzieci w wieku przedszkolnym, ocenę wiarygodności kredytowej gminy, współpracę z jednostkami pomocniczymi, inicjatywy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, wspieranie przedsiębiorczości oraz czy do 30 maja 2016 r. gmina uruchomiła wypłaty z programu Rodzina 500+.

W tegorocznym rankingu zajęliśmy wysokie 21 miejsce,  jako  druga z gmin wiejskich z województwa mazowieckiego.