Gmina Nieporęt w programie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to program pozyskiwania środków unijnych, który umożliwia realizowanie wspólnych przedsięwzięć w oparciu o partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego. Stymuluje współpracę gmin – dzięki porozumieniu samorządów możliwe jest efektywniejsze wydatkowanie środków, realizowanie większych inwestycji oraz wykorzystanie atutów regionu.
Warszawa oraz okoliczne samorządy ubiegać się będą o blisko 165 mln euro, które przeznaczone zostaną na rozwój aglomeracji warszawskiej.

Unijne środki, jakie zostaną przekazane na realizację zadań, będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (141,1 mln euro) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (23,7 mln euro). Samorządy zadeklarowały uzupełnienie tych sum środkami z własnych budżetów. Wkład własny gmin wyniesie łącznie ok. 35 mln euro.

Najwięcej pieniędzy (prawie 84 mln euro) samorządy zamierzają zainwestować w rozbudowę infrastruktury rowerowej oraz systemu parkingów przesiadkowych (P+R). Pozostałe środki przeznaczone będą na wsparcie młodych przedsiębiorstw, promocję gospodarczą metropolii oraz na rozwój elektronicznych usług publicznych w urzędach, placówkach edukacyjnych, kulturalnych oraz służby zdrowia.
Gmina Nieporęt planuje zainwestowanie środków w budowę m.in. drogi rowerowej nad Kanałem Królewskim, od granicy z Warszawą do Jeziora Zegrzyńskiego oraz drogi rowerowej łączącej Białobrzegi z Beniaminowem. Kolejna inwestycja w ramach ZIT to cyfryzacja szkół, wykonanie m.in. systemu elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli, dostępu do e-biblioteki oraz innych e-usług.