Gmina Nieporęt w Rankingu Samorządów 2015

Ranking przygotowany został w dwóch etapach. W pierwszym, w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów, kapituła wybrała miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2011-2014 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Do drugiego etapu zakwalifikowano 250 gmin wiejskich, do których wysłano ankietę z 18 pytaniami. Dotyczyły one m.in. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyników testów szóstoklasistów i gimnazjalistów, liczby nowych podmiotów gospodarczych, obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, udogodnień dla rodzin wielodzietnych.

Po podsumowaniu punktów z pierwszego i drugiego etapu gmina Nieporęt uplasowała się na 22 miejscu wśród 100 skalsyfikowanych gmin wiejskich. Bardzo wysoko oceniona została m.in. sytuacja finansowa gminy, a także działalność gospodarcza na jej terenie. Warto dodać, że w zestawieniu gmin o najwyższych dochodach na osobę, gmina Nieporęt z kwotą 5080 zł uplasowała się na 7 miejscu!

Jeszcze lepiej wypadła gmina Nieporęt w towarzyszących Rankingowi Samorządów – Rankingu Europejski Samorząd, wyróżniającym gminy, które najefektywniej pozyskują fundusze unijne oraz Innowacyjny Samorząd. W pierwszym gmina Nieporęt znalazła się na 7 miejscu (wśród 100 gmin), które potwierdza umiejętność i skuteczność pozyskiwania środków unijnych, które są racjonalnie i efektywnie inwestowane. W rankingu innowacyjności, w którym oceniano programy realizowane z myślą o mieszkańcach, gmina Nieporęt zajęła 13 miejsce.

Ranking Samorządów Rzeczpospolitej jest najstarszym i najbardziej prestiżowym rankingiem w Polsce. Zawdzięcza to przyjętej metodzie niezwykle szerokiej oceny działania samorządów, jak również profesjonalnemu składowi kapituły, której przewodniczy prof. Jerzy Buzek.