Gmina przejmuje drogi

W związku wnioskami mieszkańców w sprawie przejęcia przez Gminę od Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa Jednorodzinnego ulic na osiedlu Głogi w Nieporęcie, Wójt Gminy Nieporęt prowadził negocjacje z zarządem spółdzielni. W trakcie tych negocjacji uzgodniono, że w pierwszej kolejności zostaną przekazane na mienie komunalne Gminy parking przed Rynkiem, Rynek oraz ulice Husarii i Butryma. 4 października Walne Zgromadzenie Członków SMBJ podjęło uchwałę o przekazaniu działek obejmujących w/w drogi na mienie komunalne Gminy Nieporęt. Na wniosek Wójta Rada Gminy Nieporęt wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie tych nieruchomości na własność Gminy Nieporęt.

Obecnie Gmina zleciła wykonanie odwodnienia na przejmowanym parkingu. Do końca roku zostanie również wykonana nawierzchnia z kostki betonowej. W następnej kolejności zrealizowana zostanie nawierzchnia ul. Husarii i ul. Butryma wraz z odwodnieniem.