Gminne inwestycje

Budowa sali sportowej w Nieporęcie

Sala sportowa wraz z łącznikiem przygotowane zostały do zimy. Założona została stolarka okienna i drzwiowa, która zabezpieczy pomieszczenia przed śniegiem i mrozem.

Sprzyjająca pogoda nie przerywa jak dotąd prac budowlanych. Wykonana została konstrukcja dachu z drewna klejonego sali, wylany strop łącznika, trwają prace pokrycia dachu. W łączniku murowane są ściany działowe z wyodrębnieniem stref zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się ognia. W następnym etapie montowana będzie instalacja wewnątrz pomieszczeń oraz wykonywane roboty tynkarskie.

Termomodernizacja Centrum Medycznego Nieporęt

Łagodna jak dotąd zima umożliwia kontunuowanie prac przy termomodernizacji budynku Centrum Medycznego Nieporęt.

Wykonano już docieplenie budynku styropianem, częściową wymianę starej stolarki okiennej, obróbki blacharskie – założono nowe parapety zewnętrzne i rynny. Obecnie warstwa ocieplająca zabezpieczona została siatką i pokrywana jest klejem.
W następnym etapie prac przewidziano budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przed głównym wejściem do budynku.
styczeń 2014

Budowa chodnika w Rembelszczyźnie

Chodnik budowany jest na odcinku od ronda do ulicy Polnej, po obydwu stronach jezdni.

Po prawej stronie (w kierunku Warszawy) położona już została nawierzchnia z kostki na całym zaplanowanym odcinku, długości 173 metrów.
Po drugiej stronie jezdni trwają prace ziemne – korytowanie i wykonywanie podbudowy pod chodnik.
Wykonawcą inwestycji, której koszt wyniesie ok. 160 tys. zł, jest firma Roboty Ziemne – Budowlane J. Mróz z Legionowa
styczeń 2014