Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na ww. punkt można przywozić i wrzucać do odpowiednio oznakowanych kontenerów odpady tj:
– odpady zielone (ogrodowe),
– tworzywa sztuczne (plastik), opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach, mleku itp.) i metale,
– szkło,
– papier,
– meble i odpady wielkogabarytowe,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– odpady budowlane i remontowe (pochodzące z drobnych remontów prowadzonych w gospodarstwach domowych) w przypadku tego typu odpadów będzie obowiązywał limit ilości przyjmowanych w punkcie odpadów, należy pamiętać, że wynajęte przez właścicieli nieruchomości ekipy budowlane czy remontowe mają obowiązek zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów budowlanych i remontowych,
– zużyte opony (pochodzące z gospodarstw domowych od samochodów osobowych ew. ciągników), jednakże należy pamiętać, że wymieniając opony powinno się je zostawić w miejscu, w którym dokonuje się wymiany.