Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2014 rok

„Harmonogram odbioru odpadów komunalnych” – link poniżej – obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Dotyczy nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych).

W 2014 roku będzie obowiązywał nowy „Harmonogram odbioru odpadów komunalnych”.

Ww. harmonogram podzielony został na tzw. rejony. Do harmonogramu dołączona została „Legenda” (w linku – na końcu pod harmonogramami) wyjaśniająca w jakie dni, jaki rodzaj odpadu należy wystawić przed posesję.

UWAGA! Kolory, które zostały zastosowane w ww. „Legendzie”, nie są jednoznaczne z kolorami worków przeznaczonymi do segregacji odpadów komunalnych.

Pojemniki z odpadami niepodlegającymi segregacji (zmieszanymi) lub worki z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi należy w terminie odbioru (zgodnie z harmonogramem) wystawiać poza teren nieruchomości np. ustawiać przy furtce, nie później niż do godz. 7.00 (rano).

W przypadku posiadania zewnętrznej altany śmietnikowej, należy otwierać ją w terminie odbioru (zgodnie z harmonogramem), nie później niż do godziny 7.00 (rano).

Firma odbiera ww. odpady w godzinach od 7.00 do 20.00.

UWAGA! Firma odbiera tylko kolorowe worki do segregacji, odpowiednio oznakowane danymi Urzędu Gminy i Firmy. Przy odbiorze odpadów segregowanych firma zostawi nowe worki do selektywnej zbiórki na kolejny miesiąc – ilość pozostawianych nowych worków zależna będzie od ilości wystawianych worków. W przypadku gdy ilość pozostawianych worków przez firmę okaże się niewystarczająca, wówczas będzie można uzyskać dodatkowe worki w Urzędzie Gminy Nieporęt (pok. 26, II piętro).