Informacja dotycząca dowodów osobistych

Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Nowy dowód nie zawiera adresu zameldowania, koloru oczu, wzrostu ani podpisu posiadacza. Wniosek o wydanie nowego dowodu można złożyć w dowolnym urzędzie miasta/gminy. Dowód osobisty nadal wydawany jest bezpłatnie.

Zmiana wzoru dowodu osobistego nie powoduje konieczności wymiany dokumentu na nowy, jeżeli termin ważności obecnego dokumentu nie minął.

Więcej inforamcji o nowych dowodach na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych