Informacja w sprawie ,,Portu Jachtowego w Nieporęcie” oraz ,,Portu Pilawa”

Informacja w sprawie „Portu Jachtowego w Nieporęcie” oraz „Portu Pilawa”

Urząd Gminy Nieporęt informuje, że w wykonaniu Uchwały Nr 1/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zarządzania gminnym obszarem rekreacyjno – wypoczynkowym, z dniem 31 października 2013 r. kończą się obowiązujące dotychczas, a zawarte przez Gminę umowy dzierżawy terenów tzw.: ,,Portu Jachtowego w Nieporęcie” oraz ,,Portu Pilawa”. Tym samym kończą swoją działalność na tym terenie – Spółka Port Jachtowy Nieporęt oraz Wioska Turystyczno – Żeglarska ,,Port Pilawa” Wioletta Dąbkowska.

Informuje się jednocześnie wszystkich Zainteresowanych, że Gmina Nieporęt będzie kontynuowała dotychczasową działalność prowadzoną na wyżej wskazanym obszarze Kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego z portem, zachowując jego dotychczasowy charakter i przeznaczenie. Po okresie przygotowawczym planowane jest podniesienie standardu Kompleksu, celem dalszej poprawy warunków do korzystania z jego walorów oraz podniesienia atrakcyjności spędzania czasu na tym obszarze, z uwzględnieniem rozwoju możliwości uprawiania sportów wodnych.

Odnosząc się do informacji Portu Jachtowego Nieporęt Spółka z o.o., udzielonej w piśmie Spółki z dnia 7 sierpnia 2013 r. skierowanym do Klientów i Gości Portu, wyjaśnia się i informuje, iż niezależnie od zbliżającego się terminu opuszczenia Portu przez Spółkę, Spółka jako operator terenu zobowiązana jest do udostępniania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem do końca okresu obowiązywania umowy dzierżawy, to jest do dnia 31.10.2013 r. Podobne zasady obowiązują również operatora ,,Portu Pilawa”.

W trosce o dobro Gości, Klientów i Interesariuszy, Gmina Nieporęt informuje, że nie wymaga oraz nie będzie egzekwowała od dotychczasowych operatorów tzw. ,,Portu Jachtowego Nieporęt” oraz ,,Portu Pilawa” obowiązku usunięcia do dnia 31.10. 2013 r. z terenu dzierżawionych Portów jachtów należącego do osób trzecich. Jachty obecnych klientów Portów mogą zatem pozostać na terenie tych Portów po dniu 1.11.2013 r. – po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Gminę i uzgodnieniu warunków.

Wszelkie wnioski, zapytania oraz propozycje w sprawach związanych z prowadzeniem działalności na ww. terenie, lub ze sposobem korzystania z tego terenu, przyjmowane są w Kancelarii Urzędu Gminy, adres: Plac Wolności 1, 05 -126 Nieporęt, w godzinach pracy Urzędu oraz drogą elektroniczną na adres info@nieporet.pl.

Ponadto w serwisie internetowym www.nieporet.pl uruchomiona zostaje zakładka dedykowana tej problematyce, pod którą publikowane będą bieżące komunikaty i informacje dotyczące terenów obu Portów. Informacji udziela także ustanowiony przez Wójta Pełnomocnik Gminy d/s Rekreacji, Turystyki i Portów Jachtowych, dyżurujący w Urzędzie Gminy Nieporęt w każdy czwartek września od godz. 10:00 do 12:00.

Nieporęt, dnia 26 sierpnia 2013 r.

/-/Wójt Gminy Nieporęt
Sławomir Maciej Mazur