Inwestycja na Cyprysowej

Wykonawca – firma Partner z Chotomowa – po zakończeniu korytowania, przystąpiła do montażu krawężników i wykonania podbudowy z tłucznia. Następnym etapem prac będzie położenie kostki na odcinku długości 272 m.b. Wzdłuż drogi powstanie rów odwadniający, wypełniony tłuczniem i przykryty płytami eko. Poszerzy on drogę, ponieważ dopuszczalny na nim będzie ruch kołowy.
Koszt inwestycji wyniesie 208 tys. zł.