Inwestycja w ulicy Jana Kazimierza w Nieporęcie

To już ostatni odcinek inwestycji, która rozpoczęła się w sierpniu 2011 roku. Prace posuwają się w kierunku placu Wolności. Budowany przewód wodociągowy w ul. Jana Kazimierza zostanie połączony z istniejącą siecią wodociągową w ulicy Szkolnej oraz w ul. Podleśnej.
Budowany kanał sanitarny w ul. Jana Kazimierza zostanie podłączony do istniejącego kanału w ul. Chłodnej i ścieki z tej części kanalizacji odprowadzone będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ulicy Chłodnej, stamtąd przez przepompownię ścieków na Górkach popłyną do kanalizacji opaskowej Jeziora Zegrzyńskiego i do oczyszczalni w Orzechowie.
Na potrzeby powstającej infrastruktury wybudowana została już tłocznia kanalizacyjna.

W ostatnim etapie prac wykonywane będą podłączenia wodociągowe i kanalizacyjne w obrębie pasa drogowego ul. Jana Kazimierza do granic nieruchomości.
Po zakończeniu robót wodno-kanalizacyjnych wykonawca odtworzy nawierzchnię ulicy oraz naprawi chodniki.

Koszt całej inwestycji to ok. 6 mln zł, z czego 85% pokryje dotacja ze środków unijnych.