Inwestycje gminne

– Rozstrzygnięty został przetarg na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w ulicy Tulipanowej w Nieporęcie. Sieć wodociągowa wyniesie 135,5 mb i będzie eksploatowana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie. Długość sieci kanalizacyjnej w ulicy Tulipanowej wyniesie 155 mb, a eksploatować ją będzie MPWiK.
Wybrana została oferta firmy „Pimar” z Legionowa, za kwotę 89 650 zł.
Termin realizacji koniec sierpnia 2012 roku.

– Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę parkingu na Placu Wolności w Nieporęcie. Wykonana zostanie nawierzchnia parkingu z płyt eko – o powierzchni około 300 m2 oraz droga manewrowa z kolorowej kostki betonowej – o powierzchni 150 m2.
Prace realizować będzie firma „Dromo” z Warszawy, za kwotę 34 305 zł, w terminie do 31 maja 2012 roku.

– Ogłoszone zostało zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ulicy Zegrzyńskiej w Nieporęcie, na odcinku od ul. Jana Kazimierza w kierunku Dzikiej Plaży.
Otwarcie ofert nastąpiło 29 lutego. Termin wykonania inwestycji upływa 31 maja 2012 roku.

– Zlecono wykonanie projektu chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Słonecznej w Stanisławowie Pierwszym, na odcinku od ul. Tęczowej do granicy gminy Nieporęt. Inwestycja zaplanowana jest na odcinku długości ok. 1 km.
Termin wykonania projektu upływa 16 maja 2012 roku.

– Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni gazowej w gminnym przedszkolu w Białobrzegach. Wykonawcą opracowania jest Pracownia Instalacji Budowlanych w Warszawie.
Termin wykonania dokumentacji upływa 24 maja 2012 roku.
Następnie ogłoszone zostanie zamówienie na wykonanie kotłowni gazowej w budynku przedszkola gminnego w Białobrzegach.