IX Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Zapraszam na IX uroczystą Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 24 maja 2011 r. (wtorek), od godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „rondo im. Jana Pawła II” rondu położonemu na skrzyżowaniu ulicy Jana Kazimierza z ulicą Zegrzyńską we wsi i gminie Nieporęt.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Rumiankowa” wewnętrznej drodze gminnej położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 24/80 i 24/84.
5. Wystąpienia okolicznościowe z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
6. Wręczenie odznaczeń przedstawicielom samorządu gminnego.
7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał.