Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego

Wójt Gminy Maciej Mazur dziękując Jubilatom za godne i długie pożycie małżeńskie oraz piękny przykład dla młodego pokolenia, odznaczył „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” w imieniu Prezydenta RP pary:
1. Halinę i Kazimierza Wróbel,
2. Donatę i Stanisława Majewskich,
3. Irenę i Janusza Kozibąk,
4. Mariannę i Tadeusza Karkowskich,
5. Danutę i Stanisława Kawka,
6. Stanisławę i Piotra Mańk,
7. Marię i Mieczysława Uhl,
8. Elżbietę i Andrzeja Otulak,
9. Bernadetę i Tadeusza Ziółek,
10. Danutę i Jerzego Michalskich,
11. Wandę i Władysława Rembelskich.

W uroczystości wzięli także udział Przewodniczący Rady Gminy Nieporęt Eugeniusz Woźniakowski oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Gajda.

Przy lampce szampana zebrani wysłuchali koncertu zespołu Piena Voce oraz dzielili się wspomnieniami z lat wspólnego życia. Dostojnym Jubilatom życzymy jeszcze wiele wspólnie przeżytych rocznic w zdrowiu, szczęściu rodzinnym, życzliwości ze strony najbliższych oraz tradycyjnych stu lat życia.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z uroczystości