Kanalizacja na Dębinie

Sieć kanalizacyjna powstanie w ulicach: Warsztatowa, Barokowa, Harmonii, Swingowa, Mozarta, Sonaty oraz w jednej ulicy bez nazwy. Łączna jej długość wyniesie 1006 mb. Wykonane zostaną 4 przepompownie, każda wyposażona w 2 pompy.
Prace wykonuje firma „DKM-Laskowscy” w Kobyłce, ich koszt wyniesie 743 tys. zł. Roboty potrwają zgodnie z umową do końca sierpnia.
Gmina uzyskała dofinansowanie inwestycji w kwocie 302 tys. zł ze środków unijnych, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na lata 2007-2013.