Kąpielisko Dzika Plaża bezpieczne

Bieżące monitorowanie stanu wody kąpieliska Dzika Plaża w Nieporęcie wykonuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie, WOPR oraz pracownik Urzędu Gminy Nieporęt. Informacje o stanie czystości wody zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nieporęt.
Kąpielisko Dzika Plaża w Nieporęcie jest jednym z pięciu na terenie województwa mazowieckiego. Pozostałe znajdują się w: Kącku (Staw Kąck), Żyrardowie (Zalew Żyrardowski), Kozienicach (Jezioro Kozienickie) i Płocku (Sobótka, Zbiornik Włocławek).

Obok nich funkcjonują jeszcze tzw. miejsca przeznaczone do kąpieli. Status kąpieliska oznacza, że zgodnie z wymogami unijnymi ma ono lepszą bazę sanitarną, a ratownicy więcej sprzętu. Wszystkie akweny są monitorowane i badane przez sanepid, a aktualne informacje o stanie wód można otrzymać bezpośrednio u organizatorów i właściwych terenowo powiatowych inspektorów sanitarnych.