Kładka po modernizacji

Głównym celem modernizacji kładki było przystosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zbudowane zostały dwie pochylnie, które ułatwią poruszanie się osobom niepełnosprawnym, matkom z wózkami, rowerzystom. Równie ważna była poprawa stanu technicznego konstrukcji i dostosowanie jej do obowiązujących przepisów, mających na uwadze bezpieczeństwo użytkowników. Na konstrukcji kładki, nad taflą wody, zamontowane zostały znaki żeglugi śródlądowej. Koszt realizacji prac wyniósł 2 mln złotych, z tego 500 tys. zł gmina pozyskała ze środków unijnych.

Obecnie trwają prace porządkowe wokół kładki, wykonawca likwiduje zaplecze budowy oraz przygotowuje dokumenty niezbędne do odbioru końcowego inwestycji.