Konferencja PO SĄSIEDZKU

Firmy rodzinne to szczególna grupa przedsiębiorstw. Są wyjątkowe, bo w swojej działalności kierują się przede wszystkim wartościami takimi, jak trwanie, uczciwość i przyzwoitość. Spotkania „PO SĄSIEDZKU” mają służyć temu, by poznać swoich sąsiadów, poznać ludzi, którzy są optymistyczni, przedsiębiorczy, mają pomysły i je realizują, ludzi sukcesu. Bo przecież sukcesem jest już samo prowadzenie biznesu oraz utrzymywanie z tego siebie, swojej rodziny, a często także grupy pracowników i ich rodzin.

Powiat Legionowski wspólnie z ogólnopolskim Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych podejmuje próbę zbudowania środowiska firm rodzinnych w powiecie legionowskim, środowiska zintegrowanego, aktywnego i skutecznego w osiąganiu założonych celów. W związku z powyższym, Starosta Legionowski zaprasza na konferencję „Firmy rodzinne… PO SĄSIEDZKU”. Spotkanie odbędzie się 8 października 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej legionowskiego Ratusza.

Konferencja, w której weźmie udział prof. Andrzej Blikle – prezes ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, a także przedstawiciele: Powiatowej Izby Gospodarczej, Powiatowego Urzędu Pracy, Lokalnej Grupy Działania „Zalew Zegrzyński”, Instytutu Energetyki Odnawialnej, ma stać się okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń. Poruszone zostaną między innymi tematy: pomocy dla przedsiębiorców, jaką oferują wyżej wymienione instytucje, funduszy unijnych oraz potencjału tkwiącego w wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej. Ciekawie zapowiada się panel dyskusyjny, który poprowadzi starosta Jan Grabiec.

W programie:
10.00 – Rozpoczęcie spotkania, przywitanie gości
Jan Grabiec, Starosta Legionowski oraz Roman Smogorzewski, Prezydent Miasta Legionowo
10.15 – „Minuta dla każdego”
przedsiębiorcy się przedstawiają
11.00 – Firmy rodzinne w społeczeństwie i gospodarce
prof. Andrzej Blikle, prezes stowarzyszenia IFR
11.30 – Firmy rodzinne jako czynniki stabilizacji oraz rozwoju społeczności lokalnych.
Udział lokalnych przedsiębiorców w procesach zamówień publicznych.
Roman Smogorzewski, Prezydent Miasta Legionowo
11.45 – Dlaczego warto być w organizacji przedsiębiorców
Krystyna Reszka, Powiatowa Izba Gospodarcza
12.00 – Formy pomocy dla małych firm
Elżbieta Szczepańska, Powiatowy Urząd Pracy
12.15 – Fundusze unijne. Przykłady dobrych praktyk
Edward Trojanowski, Lokalna Grupa Działania
12.30 – Energia odnawialna w skali lokalnej: gospodarstwa domowe jako prosumenci i spółdzielnie
energetyczne
Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej
13.00 – Stąd jesteśmy i tutaj chcemy zapuszczać korzenie – panel dyskusyjny
prowadzenie Jan Grabiec, Starosta Legionowski
14.00 – Podsumowanie, zakończenie części oficjalnej, zaproszenie na kolejne spotkanie firm rodzinnych
Anna Gwizdalska, firma JARS

Serdecznie zapraszamy!

Przedstawicieli firm rodzinnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 6 października pod adresem e-mail: k.leszczynska@powiat-legionowski.pl lub tel. 22 7640 425.

Udział w konferencji jest bezpłatny.