Kontynuujemy rozbudowę budynku urzędu gminy

Po przerwie, spowodowanej oczekiwaniem na wykonanie przez PGE likwidacji napowietrznej  linii energetycznej w centrum Nieporętu, wznowione zostały prace przy rozbudowie budynku urzędu gminy.

W wyniku zrealizowanej przebudowy linii, zniknęły kable napowietrzne w rejonie skrzyżowania Jana Kazimierza z ulicą Szkolną, aż do słupa energetycznego przy ulicy Dworcowej. Stary słup z transformatorem zastąpiła nowoczesna stacja kontenerowa, zlokalizowana na tyłach urzędu.

Obecnie realizowane są prace budowlano-montażowe stanu surowego budynku. Wykonywany jest fragment stropu nad pierwszym piętrem i roboty murarskie ścian na drugim piętrze. W grudniu Wykonawca inwestycji rozpocznie montaż więźby dachowej wraz z pokryciem z blachodachówki. Po zakończeniu rozbudowy, gdy budynek uzyska pozwolenie na użytkowanie, rozpocznie się modernizacja starej części urzędu. Polegać ona będzie na przebudowie instalacji teletechnicznej, na którą gmina uzyskała dofinansowanie w ramach programu „E-urząd w Gminie Nieporęt”.

Termin zakończenia całości inwestycji wyznaczono na październik 2017 roku.

2_urzad