MAN 4×4 BB oficjalnie w Kątach Węgierskich

Samochód, wartości 694 440 zł, zakupiony został przy udziale finansowym Gminy Nieporęt 70,8 tys zł i dofinansowany ze środków: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 173,6 tys. zł, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – 100 tys. zł, Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – 150 tys. zł, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP -150 tys. zł oraz GAS-System S.A.- 50 tys. zł.

Przybyłych na uroczystość gości: Radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego Kingę Gajewską, Starostę Powiatu Legionowskiego Jana Grabca, Wicestarostę Roberta Wróbla, Prezydenta Miasta Legionowo Romana Smogorzewskiego, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie Mieczysława Klimczaka, Prezesa OSP w Nieporęcie Jarosława Kawkę powitali: Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marian Oszczyk, Prezes OSP w Kątach Węgierskich Jarosław Pisarek oraz strażacy.

W uroczystym przekazaniu samochodu osobiście udział wzięli – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Artur Dobrowolski oraz Dyrektor GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie Marcin Gronowski.

Wójt Maciej Mazur serdecznie podziękował wszystkim, którzy wsparli finansowo zakup nowego samochodu, zwiększając tym samym skuteczność działań strażaków w niesieniu pomocy w chwilach zagrożenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców. Nowy samochód poświęcił Kapelan Mazowieckich Strażaków ks. Jerzy Sieńkowski.

Jednostka OSP w Kątach Węgierskich od 2012 roku posiada również średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4X4 Mercedes Benz Atego 1329 AF i dzięki tym dwóm wozom znajduje się w czołówce jednostek OSP na Mazowszu.