Medal „PRO MASOVIA” dla Wójta i Gminy Nieporęt

Wręczenie medali nastąpiło podczas uroczystej sesji Rady Gminy, zorganizowanej dla uczczenia 25 lat Samorządności w Gminie Nieporęt, która odbyła się 19 czerwca w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Stanisławowie Pierwszym. Odznaczenia, w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, wręczył Wójtowi Gminy Nieporęt Maciejowi Mazurowi oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Nieporęt Eugeniuszowi Woźniakowskiemu, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Radosław Rybicki.

Przyznanie medalu „PRO MASOVIA” Gminie Nieporęt oraz Wójtowi Gminy jest wyrazem uznania dla dynamicznego rozwoju gminy i znaczącego wpływu zachodzących w niej zmian na rozwój Mazowsza oraz dla działalności gospodarza gminy wójta Macieja Mazura.