Modernizacja Centrum Medycznego Nieporęt

Budynek został ocieplony, położono nową elewację. Wykonane zostały obróbki blacharskie i położono opaskę z kostki wokół budynku. Przy głównym wejściu zbudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych, zamontowano nowe poręcze. Zadaszenie wejścia zostało wyremontowane. Nowe drzwi do kotłowni znajdują się teraz z tyłu budynku. Stare ogrodzenie zostało rozebrane, a teren uporządkowany. Pomiędzy budynkiem Centrum Medycznego a przedszkolem powstał parking, którego nawierzchnia została utwardzona kruszywem betonowym. Uruchomienie parkingu planowane jest ok. połowy kwietnia, po przebudowie ogrodzenia przedszkola.

Wkrótce po rozstrzygnięciu przetargu wewnątrz budynku Centrum Medycznego realizowane będą prace remontowe, których celem jest dostosowanie pomieszczeń do wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia i poprawa warunków świadczenia usług medycznych.

kwiecień 2014