Najważniejsze informacje o podatkach gminnych

Podsumowanie najważniejszych informacji

Terminy płatności podatków 2014 r.

Przypomina się o obowiązku niezwłocznego uiszczenia I raty podatku od środków transportowych za 2014 r., który to termin upłynął w dniu 17 lutego 2014 r.

Doręczenie podatnikowi upomnienia wzywającego do uregulowania zaległego podatku zwiększy obciążenie o koszty upomnienia, które od 1 lutego 2014 r. wynoszą 11,60 zł (wcześniej 8,80 zł).

Przypominamy również, że w dniu 17 marca 2014 r. upłynie termin płatności I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych za 2014 r.