Nieporęcka Karta Rodziny 3+ doceniona przez prezydenta

W spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur, który otrzymał od Prezydenta RP podziękowanie za wprowadzenie w Gminie Nieporęt „Nieporęckiej Karty Rodziny 3+”.

Bronisław Komorowski apelował, by kolejne samorządy zdecydowały się na wprowadzenie podobnych rozwiązań. Prezydent dziękował też wszystkim przedsiębiorcom, którzy udzielają zniżek w ramach samorządowych kart rodzinnych.
Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, który również wziął udział w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, przyznał pierwsze, symboliczne ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny z numerami 1 i 2 dla Pary Prezydenckiej: Bronisława i Anny Komorowskich, którzy są rodzicami pięciorga dzieci.

Prezydent Komorowski podkreślał, że to, co dotąd udało się zrobić w sprawie Karty Dużej Rodziny zarówno na poziomie samorządu, jak i rządu, to wiele, ale nie można na tym poprzestać. Jak mówił Bronisław Komorowski, kolejnym krokiem powinny być zmiany w systemie podatkowym, preferujące „tych, którzy płacąc podatki na rzecz całego społeczeństwa jednocześnie dźwigają na własnych plecach ciężar odpowiedzialności za siebie i za większą rodzinę”.
Samorządowe Karty Dużej Rodziny uprawniają do ulg, zniżek i zwolnień z opłat za korzystanie z wybranych usług i przy zakupie towarów u sprzedawców, którzy na terenie danego samorządu przyłączyli się do programu.

W Nieporęcie „Nieporęcka Karta Rodziny 3+” działa od 1 stycznia 2014 roku.
W ramach realizacji programu rodzinom wielodzietnym z co najmniej trójką dzieci zakłada się przyznanie 50% ulgi m.in.w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, oraz bieżącego i terminowego regulowania należności, w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w opłatach za korzystanie z gminnej pływalni Aquapark „Fala” w Stanisławowie Pierwszym, w opłatach za korzystanie z zajęć i imprez organizowanych i finansowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.

Zgodnie ze stanem na 1 lipca tego roku przyjęto 154 wnioski o wydanie „Nieporęckiej Karty Rodziny 3+” dla 793 osób.

Do programu przystąpiło również 10 prywatnych przedsiębiorców, którzy oferują ulgi od 5% do 50% na swoje towary i usługi.

Pełną listę przedsiębiorców, którzy wspierają program „Nieporęcka Karta Rodziny 3+” można znaleźć tutaj – Lista Partnerów oraz ulgi związane z przyznaniem karty

Równolegle z systemem samorządowych kart rodzinnych, od połowy czerwca działa także ogólnopolski program Karta Dużej Rodziny, w którym rodziny z trojgiem i więcej dzieci mogą korzystać m.in. ze zniżek w PKP, muzeach, niektórych sieciach sklepów.

Wniosek na terenie Gminy Nieporęt można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieporęcie ul. Podleśna 4 A, tel. 22 490 43 41 lub 44, który zajmuje się wszystkimi formalnościami związanymi z wydaniem karty osobie uprawnionej.