Nowe place zabaw „Radosna Szkoła”

Rządowy program „Radosna Szkoła” realizowany jest od trzech lat. Dzięki 50% dofinansowaniu szkoły mają możliwość budowania właściwie wyposażonych i bezpiecznych placów zabaw. Są one przygotowane do prowadzenia różnych form zajęć ruchowych, wykorzystujących naturalną aktywność fizyczną dzieci.

Przy szkołach w Wólce Radzymińskiej i Izabelinie zamontowane zostały zestawy sprawnościowe i zabawowe, huśtawki podwójne oraz ważki. Zabawki stanęły na dwukolorowej, wylewanej, bezpiecznej nawierzchni. W Izabelinie plac został także ogrodzony.

Wykonawcą była firma Roboty Ziemne-Budowlane z Legionowa.
Ogółem koszt 2 placów zabaw wyniósł 250 tys. 800 zł, dofinansowanie wyniosło 50% tej kwoty.

Plac zabaw w Wólce Radzymińskiej
Plac zabaw w Izabelinie
Plac zabaw w Izabelinie