Nowe słupki na placu Wolności

Słupki zamontowane przy drodze wojewódzkiej są własnością Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na metalowych elementach znać już było wyraźnie upływ czasu. Wykonywane co jakiś czas malowanie dawało jedynie doraźne efekty. Wójt Gminy Nieporęt kilkakrotnie występował do MZDW z prośbą o wymianę zniszczonych i szpecących ulicę słupków. Działania przyniosły skutek i obecnie firma TBInfra z Katowic realizuje wymianę zabezpieczenia. Prace na odcinku 160 metrów zakończą się w ciągu najbliższych dni.

Wójt Gminy wystąpił także w lipcu do MZDW w sprawie odnowienia i uzupełnienia oznakowania poziomego na drodze wojewódzkiej nr 632 – ulicy Strużańskiej – w Kątach Węgierskich. Sprawę słabo widocznego oznakowania i występujących miejscowo jego braków zgłaszali wójtowi mieszkańcy. Sprawa jest o tyle poważna, że niedostatecznie widoczne oznakowanie poziome ulicy stwarza niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Również w lipcu nadeszła odpowiedź z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, zapowiadająca odnowienie oznakowania w terminie sierpień-wrzesień.