Nowe zasady składania wybranych PIT-ów do urzędów skarbowych

Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy – wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne. Oznacza to obowiązek ich przesyłania w formie dokumentu elektronicznego.

Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowiązuje ich o miesiąc krótszy termin, w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych tj. 31 stycznia.

Przesyłając dokumenty za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy to zrobić przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu (BPE). Płatnicy oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku będące osobami fizycznymi od 1 stycznia 2015 r. będą mieli możliwość podpisywania dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną danymi autoryzującymi.

Więcej informacji na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w zakładce Dla płatników