Nowy samochód dla OSP w Kątach Węgierskich

Starania Gminy Nieporęt o zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego zakończyło podpisanie w dniu 18 października umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który dofinansował zadanie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4X4 dla OSP w Kątach Węgierskich” w kwocie 146 666 zł. Nie jest to jedyna pomoc finansowa, jaką otrzymała gmina na ten cel. Dzięki staraniom wójta Macieja Mazura przeszło 105 tys. zł przyznał na zakup samochodu Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, a Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP – 100 tys. zł. Urząd Marszałkowski dołożył 80 tys. zł. Gmina Nieporęt przeznaczyła na ten cel 160 tys. zł środków własnych.

Nowy Mercedes Benz Atego 1329 AF wraz z pełnym wyposażeniem, wartości blisko 592 tys. złotych, przekazany został OSP w Kątach Węgierskich i stanie w rozbudowanym ostatnio garażu. Jednostka ta od 2006 roku działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i pod względem realizowanych rocznie akcji znajduje się w czołówce powiatu.

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od wymienionych instytucji gmina po raz pierwszy zakupiła nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy. Umowa na dostawę podpisana została z przedsiębiorstwem specjalistycznym Bocar z Korwinowa.